Új könyv a jogi terminológiáról

Nyomtatás

2017-ben jelent meg Tamás Dóra Mária könyve "Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át" címmel, mely az ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével együttműködésben készült. A könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalatait felhasználva igyekszik bemutatni a magyar jogi terminológiát, célja, hogy láncszemet képezzen a jogi bevezető kurzusok, illetve a fordító-  és tolmácsképzések, valamint a gyakorlat között. Az alábbiakban erősen lerövidítve bemutatjuk a könyv egyes fejezeteit.

A könyv három fő részből áll: Elméleti áttekintés, szócikkek és iratgyűjtemény, így az alábbiakban mi is ezeket a fő fejezeteket mutatjuk be.

1) Elméleti áttekintés (A jogi terminológiáról a terminológus szemével, 15-25. old.): A fejezetnek elsősorban az a célja, hogy bemutassa a jogi terminológia jellegzetességeit, és azokat a nehézségeket, amellyekkel jogi fordítás közben a szakfordítók, tolmácsok, terminológusok szembesülnek. A szerző először a jogi szaknyelv definíciójára és jellemzőinek ismertetésére vállalkozik, majd az európai uniós jogi és adminisztrációs szaknyelvet tekinti át. Végül az alapvető terminológiai szemléletmód (ti. hogy a terminológia - a lexikológiával ellentétben - nem terminusokat definiál, hanem ellenkezőleg - a definíciókhoz rendel terminusokat) bemutatása után a terminusok közötti ekvivalenciaszinteket (teljes ekvivalencia, részleges ekvivalencia és ekvivalencia hiánya) ismerteti.

2) A szócikkek fejezet (25-124. old.) célja az elemzett jogi terminusok definiálása és a fordítási-terminológiai nehézségek leírása. A szerző közel 80 jogi terminus részletes bemutatására vállalkozik a definíció, kontextus, dokumentumtípus szempontjából, de kitér arra is, hogy a jogi fordítást készítő fordítóknak mire kell ügyelniük az adott terminussal kapcsolatban. Ezenkívül a nemzetközi kitekintés keretében megadja a terminusok, illetve a terminusokhoz kapcsolódó kifejezések angol, német, francia és olasz megfelelőjét is (nem fordítását, mert a terminusokat - mint ahogy a szerző is megjegyzi - nem fordítjuk, hanem megfeleltetjük).

A fejezet az alábbi szócikkeket tárgyalja (ábécé sorrendben, zárójelben a tárgykör):

A fejezet végén egy kétoldalas tárgymutató (131-132. old.) segíti az eligazodást.

3) A többnyelvű iratgyűjtemény (Függelék, 133-203. old.) célja, hogy megismertesse az olvasót az alapvető irattípusokkal, és összefüggéseiben is segítsen megértetni a könyvben tárgyalt jogi terminusokat. A szerző négy iratmintatípust mutat be: cégiratok (elsősorban cégkivonat, angolul, németül, franciául és olaszul), bírósági határozatok (házassági bontóítéletek angolul, németül, franciául és olaszul), szerződés (ingatlan adásvételi szerződés, csak magyarul) és tulajdoni lap (csak magyarul). Fontos hangsúlyozni, hogy a különböző nyelvi változatok nem egymás fordításai, hanem független példák az adott országban használatos dokumentumtípusra.

Kiknek szól a könyv?

- jogi terminológiával foglalkozó hallgatóknak és szakembereknek
- angol, német, olasz és francia jogi fordítást végző fordítóknak és tolmácsoknak

 ______________________________________________

 

Címszavak: jogi terminológia, angol jogi fordítás, német jogi fordítás, francia jogi fordítás, olasz jogi fordítás 

Jogi fordításra van szüksége? Kérjen tőlünk ajánlatot!

 

Cimkék: