Humorfordítás a gyakorlatban

Miután humoristaként és műfordítóként is tevékenykedem, a kiadók és szinkronstúdiók előszeretettel bízzák rám humoros alkotások fordítását. Ebben a cikkben néhány gyakorlati példán keresztül mutatom be, milyen problémákba ütközhetünk, és milyen eszközökkel lehet élni egy-egy poén visszaadásakor.

Kövesdi Miklós Gábor írása

A humorfordítás nehézségét legtöbbször az adja, hogy a poénban olyan reália szerepel, ami a célnyelvi kultúrában nem ismert, így a poén fordítás után sem érthető. Ez a reália lehet földrajzi név, személynév, de ide tartoznak a szójátékok is, amelyek csak a forrásnyelven működnek. Ilyenkor a reáliafordításnál ismert stratégiák valamelyikét kell alkalmazni, hogy amennyire csak lehet, az eredeti alkotói szándék sérülése nélkül befogadhatóvá váljon a poén a célnyelvi közönség számára. Ami a célnyelvi közönséget illeti, természetesen az is fontos szempont, hogy pontosan kiknek szól a mű – értelemszerűen másképp fordítunk például gyerekeknek vagy felnőtteknek szóló műveket.

A példákat P. G. Wodehouse műveiből vettem.

 

1) Wodehouse és az idézetek

Wodehouse nagyon szeret idézeteket szőni a szövegeibe. Az első nehézség, hogy ezeket az idézeteket nem jelzi, észre kell őket venni. Első példám a „Megőrült, Jeeves?” (Right Ho, Jeeves) című kötetben található.

You go to Jeeves, and what does he do? He dresses you up in scarlet tights and one of the foulest false beards of my experience, and sends you off to fancy-dress balls. Result, agony of spirit and no progress.

Szerencsére az idézet általában kiugrik a szövegből eltérő, sokszor régies szóhasználatával vagy mondatszerkezetével. A fenti idézetben az „agony of spirits” az a kis részlet, amiről messziről lerí, hogy vendégszöveg. Manapság a fordítónak könnyű a dolga, elég egy gyors Google-keresés és máris kiderül, hogy egy bibliai idézetről van szó. A részletet tartalmazó igevers így szól magyarul:

Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. (Lukács 22:44)

Tehát adná magát a megoldás:

Jeeveshez fordultál, és mit kaptál? Rád adott egy piros harisnyát, valamint a legrusnyább álszakállat, amit életemben láttam, és elküldött egy jelmezbálba. Eredmény: halálos gyötrődés, és semmi előrelépés.

Ezzel azonban van egy nagy baj: nem vicces, de még csak nem is szellemes. Ennek az oka egyszerű: a Wodehouse célközönségének számító átlagos britek és amerikaiak – Wodehouse bár brit állampolgár volt, élete jelentős részét az USA-ban töltötte – sokkal jobban ismerik a Bibliát, mint a magyar olvasók. Náluk nem volt 50 évig materialista diktatúra, a Biblia fontosabb idézeteit, zsoltárait memoriterként tanulták. Tehát ha azt olvassák, hogy „Result, agony of spirit and no progress” elmosolyodnak, mert egy közismert idézetet látnak bár azonos jelentésben, de mégis más, idegen kontextusban. Összekacsintanak a szerzővel.

Nincs más megoldás, keresnünk kell egy olyan idézetet, ami hasonló tartalmú, illik a kontextusba, és feltételezhető, hogy a magyar átlagolvasó ismeri, így érteni fogja a poént. És ezen a ponton elég komoly akadályba ütközünk. Nagyon kevés olyan idézet van, amely elhangozhat egy brit/amerikai szájából, és a magyar átlagolvasó is ismeri. Néhány mondat Shakespeare-től, pár sor a Bibliából, szállóigék, és annyi. Jómagam azt az elvet vallom, hogy a szerzői szándék és az érthetőség mindennél fontosabb, ezért ebben az esetben általában olyan magyar idézetet választok, amely megfelel a kritériumoknak: ismert az átlagolvasó előtt, illik a kontextusba, és hasonlóan poénos, mint az eredeti. Így végül a következő megoldást választottam:

Jeeveshez fordultál, és mit kaptál? Rád adott egy piros harisnyát, valamint a legrusnyább álszakállat, amit életemben láttam, és elküldött egy jelmezbálba. Eredmény: halálhörgés, siralom, és semmi előrelépés

Ugyancsak a „Right Ho, Jeeves” regényben szerepel az alábbi részlet:

Something attempted, something done, seemed to me to have earned two-penn'orth of wassail in the smoking-room.

A „Something attempted, something done” passzust Longfellow költeményéből kölcsönözte a szerző. Longfellow életművét nem csak, hogy nem ismeri a magyar olvasó, de nagyon sok művéből nem is áll rendelkezésre fordítás. Természetesen le lehetne fordítani, de a poén egyáltalán nem érvényesülne a közös háttértudás hiánya miatt. Szerencsém volt, mert ezúttal sikerült olyan megoldást találnom, amit akár egy brit arisztokrata ifjú is használhat, és a mi olvasóink is ismerik:

Jöttem, láttam, csak győzzék... Úgy éreztem, megérdemlem, hogy igyak egyet az egészségemre.

Időnként a fordítóval is előfordul, hogy túllő a célon, illetve saját hatása alá kerül. A „Blandings és vidéke” (Blandings and Elswhere) egyik történetében egy amerikai zugkocsmába úgy lehet bejutni, ha valaki elénekli a „My Country ’Tis of Thee” című dalocskát. Sikerült kiderítenem, hogy ez az amerikai polgárháború idején a déliek hazafias dala volt a „God Save the Queen” dallamára. Némi töprengés után találtam egy tökéletesnek tűnő helyettesítést: a Tarka lepkéket. Nem hallottak róla? Nincsenek vele egyedül.

Fábry Zoltán „Hannibál tanár úr” című filmjének egyik emlékezetes motívuma, hogy Mussolini himnuszának dallamára íródott egy sláger „Tarka lepkék” címmel. Tehát egy himnusz dallamára íródott másik szöveg. Ráadásul kis jóindulattal akár énekelhették is volna a 30-as évek Amerikájában. Bevallom, amikor megtaláltam, nagyon elégedett voltam magammal. Egy szépséghibája van: eddig nem találkoztam olyan emberrel, aki tudná, mi az a Tarka lepkék, így a poén nem ül. És bármennyire fáj bevallani, annyira nem is lényeges a történet szempontjából.

Wodehouse azonban nem csak így használja ki az idézetekben rejlő humor lehetőségét. Másik kedvenc módszere, amikor egy jól ismert idézetet úgy helyez más kontextusba, hogy annak teljesen megváltozik a jelentése is.

Például „A dinka lelke” (Heart of a Goof) című kötet előszavában (ez a kötet Wodehouse humoros golftörténeteit gyűjti össze) arról értekezik, hogy a legnagyobb brit írók is szenvedélyes golfosok voltak, és hobbijukat halhatatlan műveikben is megörökítették. Tette ezt azért, mert sok kritika érte, hogy miért foglalkozik egy író olyan alantas dolgok megörökítésével, mint a golf.

And, when we consider that Chaucer, the father of English poetry, inserted in his Squire's Tale the line

'Therefore behoveth him a full long spoon'

(though, of course, with the modern rubber-cored ball an iron would have got the same distance) and that Shakespeare himself, speaking querulously in the character of a weak player who held up an unpatient foursome, said:

'Four rogues in buckram let drive at me'

we may, I think, consider these objections answered.

Azt talán mondanom sem kell, hogy az idézett soroknak eredetileg semmi köze nem volt a golfhoz.

Lássuk először Chaucert:

Therefore behoveth him a full long spoon.

Miután a Canterburyi mesékről van szó, nem nehéz megtalálni magyar fordításban az idézetet. (Bevett szokás, hogyha egy idézetnek, főleg versnek, van már ismert és népszerű, színvonalas magyar fordítása, akkor azt használjuk.) Az adott sor magyarul így hangzik:

Ki kutyával szalonnáz, bot legyen a kezében. (Garai Gábor fordítása)

Hogy illeszkedne ez a szövegbe?

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Chaucer, az angol költészet atyja A fegyverhordozó meséjébe beleírta a következő sort:

*Bot legyen a kezében...

Valahogy nem az igazi. Míg a „long spoon” könnyen érthető a golfra, hiszen a „spoon” egy golfütő típus neve is, a „bot” ebből a szempontból erőltetett megoldás. Mit tehet a fordító? Tovább olvas a Canterburyi mesékben, hátha talál a golfos kontextushoz magyarul jobban illeszkedő mondatot. Kutatásomat siker koronázta:

Röpít sértetlen, tűzön-vízen át.

A Shakespeare-idézettel könnyebb dolgom volt. A IV. Henrikben szerepel:

Négy gazember viaszosvászon ruhában rám rontana. (Vas István fordítása)

Mint látjuk, ez változatlan formában tökéletesen illeszkedik a szövegbe:

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy Chaucer, az angol költészet atyja A fegyverhordozó meséjébe beleírta a következő sort:

'Röpít sértetlen, tűzön-vízen át'

(persze a modern gumilabdákkal egy vasütővel is elérhető ugyanaz a távolság), és hogy maga Shakespeare így ír a gyenge játékos panaszairól, aki feltart egy türelmetlen négyest:

'Négy gazember viaszosvászon ruhában rám rontana'

...úgy vélem, méltó választ adunk az elégedetlenkedőknek.

(A négyes jelen esetben négyfős golfozó társaságot jelent. A golfpályák szabálya szerint, ha egy négyes beér egy egyedül játszó játékost, akkor előre kell engednie őket.)

 

2) Wodehouse és a szóviccek

A szóviccek okozzák talán a legtöbb fejtörést a fordítóknak. Általában nem is lehet őket lefordítani, csak kitalálni helyette valami mást. Részlet a „Tökös-mákos” (Plum Pie) című kötetből.

And owing to ... what's that something of circumstances you hear people talking about? Cats enter into it, if I remember rightly.

Would concatenation be the word for which you are groping?

That's it. Owing to a concatenation of circumstances B has got it into her nut A's in love with her. But he isn't. Still following?

Természetesen az azonnal látszik, hogy ebben a formában nem lehet vissza adni, nincs olyan magyar szó, ami illik a kontextusba és a „macska” szó vagy annak bármely szinonimája beleszőhető lenne.

Wodehouse különösen szerethette ezt a poénját, mert több könyvében is elsütötte. Csak én magam kétszer találkoztam vele, de más fordítóknak is meg kellett birkóznia vele. Így abban a szerencsében van részem, hogy két megoldást is tudok mutatni rá.

Molnár Zoltán így oldotta meg:

– Mi a frászkarika is az, Jeeves, amije a körülményeknek van? – kérdeztem.

– Uram?

– Tudja, amiről beszélni szokott, a körülmények hogyishívjákjáról, ami izét eredményez. Valami „cola” is van benne, ha jól emlékszem.

– Nem „láncolatos kapcsolódás” az a kifejezés, amit keres, uram?

– Na, ez az! A nyelvem hegyén volt. Tehát a körülmények láncolatos kapcsolódása az, ami megmutatkozik, igaz?

– Igen, uram.

Magam az alábbi megoldást választottam:

– … mi is az a valami, ami a körülményeknek van? Valami Szása is szerepel benne, ha jól emlékszem.

– Az „összejátszása” lenne a szó, amit keres?

– Ez az. A körülmények összejátszásának köszönhetően Y abban a tévhitben leledzik, hogy X szerelmes bele.

A „concatenation” volt a kulcsszó, így először összeszedtem ennek a magyar megfelelőit, és megnéztem, melyikben találhatok olyan más, értelmes magyar szót, ami úgy viszonyul hozzá, mint a „cat” a „concatenation”-höz. Így jött ki az „összejátszása – Szása” megoldás.

A következő példa is a „Plum Pie” kötetből való:

’Now until quite recently B was engaged to ­—’

’Shall we call him C, sir?’

’Caesar’s as good a name as any, I suppose. Well, as I was saying, until quite recently B was engadged to Caesar and A hadn’t a worry in the world.'

Itt abból próbáltam kiindulni, hogy magyarul is szoktunk személyeket betűkkel jelölni (X, Y, V) és ehhez igyekeztem félrehalláson alapuló szóviccet gyártani. Arról természetesen le kellett mondanom, hogy az elhallásból egy név jöjjön ki. Mindent nem lehet.

– Egészen a közelmúltig Y a jegyese volt…

– Mondhatjuk így, V-nek?

– Dehogy, nagyon is fiatalok. Tehát, mint mondtam, a közelmúltig Y jegyben járt egy úrral, és X-nek a világon semmi gondja nem volt.

 

3) Vicces nevek

Az egyik legnehezebb, ha a szerző valamilyen beszédes nevet használ. Azért nehéz, mert ideális esetben olyan nevet kéne találni, ami elmegy külföldi névnek, de mégis hordoz a magyar olvasó számára értelmes (adott esetben vicces) jelentést.

Wodehousenál ez szerencsére nem jellemző, de azért egyszer ebbe a problémába is sikerült „belefutnom”. A „Blandings és vidéke” (Blandings and Elswhere) című kötet egyik történetében Lord Emsworth fia, Fred egy barátját szeretné beprotezsálni édesapja birtokára, a Blandings kastélyba. Fred a Dogjoy nevű, kutyatápot gyártó cégnek dolgozik. Ebből alakul ki a következő félreértés:

’Good God, no!’ cried his son with equal horror. ’I mean to say, I’d love it, of course, but just now I’m too busy with Dog-Joy.’

’Who is Popjoy?’

’Popjoy? Popjoy? Oh, ah, yes. He’s a pal of mine and, as you’ve plenty of room, I want you to put him up for a bit. Nice chap.

Az amúgy is kicsit kelekótya Lord a recsegő telefonvonalon keresztül a „Dogjoy” szót „Popjoy”-nak érti, és azt hiszi, egy személyről van szó. Fred átlátja a helyzetet, és rögtön kihasználja, azt mondja, Popjoy az ő barátja, akit szeretne Blandingsba küldeni (a történet szempontjából fontos, hogy a barát valódi neve ne derüljön ki).

A legfőbb problémát itt az jelentette, hogy Wodehouse egész sagákat ír. Aki ismeri a műveit tudja, milyen sok regény és novella szól Blandingsról, illetve az ott élőkről. Épp ezért a Dogjoy cég is több történetben előkerül. Révbíró Tamás annak idején az Ebek öröme nevet adta neki, nem is sejtve, mennyire megnehezíti ezzel majd az én dolgomat. Azt mondani sem kell, hogy ilyen esetben, ha csak lehet, átvesszük a fordító kollégák megoldását az egységes olvasói élmény kedvéért.

A feladat tehát: kitalálni egy olyan nevet, ami hasonlít az Ebek örömére, és akár lehet egy angol úriember neve is. Nem állítom, hogy a műfordítás történetének legfrappánsabb megoldása született, de aki talál jobb megoldást, az vendégem egy sörre.

– Amennyiben a Blandings-kastélyra célzol – válaszolta őlordsága –, akkor jelenleg nem tartózkodik itt más, csak Gertrude unokahúgod. Miért? – tette hozzá hirtelen támadt rémülettel. – Le akarsz jönni?

– Isten ments! – kiáltotta a fia épp oly rémülten. – Akarom mondani, jó lenne, persze, de most túl elfoglalt vagyok az Ebek Örömével.

– Ki az a Beck Reumé?

– Beck Reumé? Beck Reumé? Ó, á, igen. Egy cimborám, és mivel olyan sok szobád van, szeretném, ha befogadnád egy időre.

A teljesség igénye nélkül a legemlékezetesebb problémákat próbáltam összegyűjteni ebben a cikkben, amelyekkel fordítás közben találkoztam. Remélem, a Kedves Olvasók számára is érdekesek voltak, és lesz még alkalmam további érdekességekről írni Önöknek.

 

Címkék: humor fordítása, reáliák fordítása, reáliafordítás, szójátékok fordítása, szóviccek fordítása, humorfordítás

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink