Fordítóképzés az USA-ban

Ez az írás azt vizsgálja, hogy miként jellemezhető a fordítóképzés helyzete az Amerikai Egyesült Államokban. Az alábbi kérdésekre keresem a választ: Milyen munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki a fordítóképző programok? Milyen szintű és típusú fordítóképző programok működnek az Egyesült Államokban? Hogyan épülnek fel ezek a programok? Milyen az elméleti, illetve gyakorlati jellegű komponensek aránya e programokban? Milyen jellemző hasonlóságok és különbségek vannak e programok között?

(A blogbejegyzés Vermes Albert "Fordítóképzés Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban" című 2016-os tanulmányának rövidített és némileg átdolgozott változata, amely a szerző engedélyével jelent meg. Az eredeti cikk az Eszterházy Károly Egyetem fordítástudományi kutatócsoportja által szervezett "Fordítás arcai" konferenciasorozat ünnepi kötetében található, és az alábbi címről tölthető le: http://forditas.uni-eger.hu/hu/fordkut/kiadvanyaink/a-forditas-arcai-unnepi-kotet-25, 181-217. old.)

1. A fordító és tolmács szakma helyzete az Amerikai Egyesült Államokban

Az USA Munkaügyi Statisztikai Hivatala (Bureau of Labor Statistics) által publikált Occupational Outlook Handbook (Bureau of Labor Statistics 2016) szerint 2014-ben a fordító és tolmács szakmában 61.000-en dolgoztak az Egyesült Államokban. Az álláshelyek növekedésének becsült mértéke 2014–2024 között 29%, ami sokkal magasabb az összes foglalkozási ág átlagánál. Ebben az időszakban ez 17.500 új munkahely létrejöttét eredményezheti. A keresetek mediánja 2015-ben éves szinten $44.190, óránként $21,24 volt. (Ez 280-as USD/HUF árfolyammal számolva 12.373.200, illetve 5947 Ft-tal egyenértékű.) Ebben az évben a fordító és tolmács szakmában dolgozókat az alábbi gazdasági területeken foglalkoztatták legnagyobb számban: szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások (29%), állami, önkormányzati és magánoktatás (26%), egészségügy és szociális szolgáltatások (16%), kormányzat és közigazgatás (7%). A szakmában dolgozóknak körülbelül negyede volt önfoglalkoztató 2014-ben.

A növekedési kilátások egyrészt a globalizáció erősödését, másrészt az USA népességének nemzetiségi sokszínűségét tükrözik. Valószínűleg erős marad a fordítók és tolmácsok iránti kereslet a sokat fordított nyelvek, a spanyol, a francia, a német, a portugál és az orosz területén. Ugyancsak erős kereslet várható az arab és az egyéb közel-keleti nyelvek, illetve a kínai, a japán, a koreai és a hindi nyelvek tekintetében. A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és a globalizáció erősödése miatt előreláthatólag az ázsiai és az afrikai fejlődő országok nyelvein dolgozó fordítók és tolmácsok iránt is növekszik az igény. Várhatóan a jelnyelvi (American Sign Language) tolmácsok iránti kereslet is erősödik, aminek hátterében a videotelefon-szolgáltatások növekvő jelentősége áll. Az üzleti globalizáció és az internet fejlődése következtében egyre több lokalizációs szakemberre lesz szükség. A katonai tolmácsok és fordítók iránt mutatkozó igények növekedése is újabb munkahelyek létrejöttét eredményezheti. Hasonlóképpen az egészségügy és az igazságszolgáltatás területén is a munkalehetőségek bővülése várható. A Wake Forest University honlapja szerint (Wake Forest University 2016) jelenleg e két területen mutatkozik a legnagyobb kereslet a fordítók és tolmácsok iránt a közszolgáltatások terén. Ugyanezen oldal szerint ezt a trendet erősíti az a rendelkezés is, melynek értelmében 2011. január 1-jét követően minden szövetségi pénzügyi támogatásban részesülő egészségügyi intézmény köteles fordító- és tolmácsszolgáltatást biztosítani a korlátozott angoltudással bíró betegek részére.

Ami a fordítókkal és tolmácsokkal szemben támasztott képzési és szakképzettségi követelményeket illeti, jelenleg az Egyesült Államokban nem léteznek általános érvényű, szakmai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó elvárások, eltekintve az államok többségében működő bíróságitolmács-vizsgáktól. Léteznek azonban opcionális fordító- és tolmácsvizsgák, amelyek közül a legismertebb az Amerikai Fordítók Egyesületének (American Translators Association, ATA) képesítő vizsgája, melyet az angol és 17 másik nyelv közötti nyelvpárban kínálnak (American Translators Association 2016a).

Az Occupational Outlook Handbook (Bureau of Labor Statistics 2016) azt írja, a fordító és tolmács munkakörben dolgozóktól legalább alapszintű (bachelor’s) nyelvszakos végzettséget várnak el a munkaadók, de kezdőknél az előzetes munkatapasztalat nem elvárás. A study.com (2016a) ezt kiegészíti azzal, hogy bizonyos munkaadóknál elvárás lehet 1–5 év előzetes munkatapasztalat, amelyet például a Nemzetközi Vöröskeresztnél, kórházakban, sporteseményeken végzett önkéntes munkák vagy cégeknél végzett gyakorlat révén lehet megszerezni.

2. Fordító- és tolmácsképző programok az Amerikai Egyesült Államokban

A felsőfokú fordítóképzés története 1949-ben kezdődött az Egyesült Államokban, amikor a nürnbergi pereket követően a Georgetown University elindította az első, időközben már megszűnt fordítóképző programot. Ezt követte 1965-ben Monterey (ma Middlebury Institute of International Studies), 1976-ban a Brigham Young University, 1978-ban a Florida International University, 1979-ben a University of Delaware, 1980-ban a San Diego State University, 1988-ban a Kent State University és a University of Hawaii. Az irodalmi fordítás területén elsőként a Binghamton University (1971), a University of Arkansas (1974), illetve a University of Iowa (1977) indított képzéseket (Pym et al. 2012).

Az Egyesült Államokban a study.com webportál által nyújtott információk (Study.com 2016a) alapján a felsőfokú képzés különböző szintjein működnek fordító- és tolmácsképző programok. Ezek a következők: undergraduate certificate, graduate certificate, associate of science/applied science, BA vagy BSc (bizonyos esetekben minor szakként), MA, MFA vagy MSc, PhD. E sokszínűséget az teszi lehetővé, hogy az Egyesült Államokban nem létezik az indítható szakok nevét, szintjét és képzési követelményeit előíró, a magyarországihoz hasonló követelményrendszer, így az egyes intézmények nagyfokú szabadságot élveznek az általuk indítani kívánt programok tartalmának kidolgozásában.

Amikor az USA területén működő fordító- és tolmácsképző programokról beszélek, rugalmasan értelmezem a fogalmat, és nem csupán azokat a programokat értem ide, amelyek szigorú értelemben vett szakmai képzést adnak, de azokat is, amelyek a fordítással, tolmácsolással vagy kissé tágabb értelemben az interkulturális nyelvi kommunikációval kapcsolatos ismereteket oktatnak. Hogy pontosan hány ilyen program működik az Egyesült Államokban, azt nehéz megmondani. Különböző források alapján (American Translators Association 2016b, 2016c, Kwintessential 2016, Lexicool 2016, ProZ. com 2016) sikerült összeállítanom a különböző szintű programok listáit, amelyeket a függelékben közlök. Nem vettem fel a listába a jelnyelvi tolmácsolást oktató programokat, amelyekből számos működik szerte az Egyesült Államokban. A legnevesebb felsőoktatási intézmény, amely ilyen programokat működtet, a Gallaudet University, amely világszinten az egyik vezető intézmény a siket és nagyothalló diákok oktatásában. A Gallaudet BA, MA és PhD szinten is oktatja a jelnyelvi tolmácsolást.

Nagyon is elképzelhető, hogy e listák nem teljesek, de az biztos, hogy megközelítőleg pontos képet nyújtanak a jelenlegi helyzetről. Ezek szerint 79 certificate vagy minor program (53 különböző intézményben), 4 associate program (4 intézmény), 10 BA- vagy BSc-program (10 intézmény), 32 MA-, MFA- vagy MSc-program (25 intézmény) és 4 PhD-program (4 intézmény) működik az Egyesült Államokban. A listák alapján összesen 68 intézményben működik valamilyen szintű fordítóképző program. Ugyanekkor az USA Oktatási Minisztériumának Statisztikai Központja (National Center for Education Statistics) által a honlapján közzétett adatok szerint 2011–12-ben 4706 valamilyen szintű diplomát adó felsőoktatási intézmény működött az országban (National Center for Education Statistics 2015). E számot az előző 68-cal összevetve megállapíthatjuk, hogy jelenleg a fordítóképzés közel sem éri el azt a léptéket az Egyesült Államokban, mint ami az intézményi háttér alapján lehetségesnek és a piaci igények növekedésére vonatkozó felmérések alapján indokoltnak tűnne. Mindezek miatt nem lenne meglepő, ha a következő években, évtizedekben hiány alakulna ki az országban szakképzett fordítókból.

A következőkben röviden áttekintem a képzés különböző szintjein működő programokat és azok legfőbb jellemzőit.

2.1. Certificate és minor programok

Egy undergraduate certificate program leginkább talán a magyar oktatási rendszer alapszakos specializációjának feleltethető meg. Általában legfeljebb egy tanévig tart, és jellemzően 15–22 kredit megszerzését írja elő. (Egy kredit – SCH, semester credit hour – az amerikai kreditrendszerben egy szemeszteren keresztül hallgatott heti egy tanórának felel meg.) A graduate certificate magyar megfelelője leginkább a szakirányú továbbképzési szak lehetne. Ez szintén jellemzően egy tanévig tart, és 15–30 kredit megszerzését írja elő. A legtöbb fordító- és tolmácsképző graduate certificate program alapszakos végzettséggel kezdhető meg, és legalább egy idegen nyelv ismeretét feltételezi, amiről felvételi vizsgán ad számot a jelentkező. Sok ilyen program valamely MA-képzés részeként működik, de önálló graduate certificate programok is vannak, amelyek az MA-képzésekhez hasonló felvételi követelményekkel bírnak. A programok tartalma változatos: számos nyelv és specializáció elérhető (pl. egészségügyi, IT, pénzügyi, gazdasági, jogi stb.). Fordítói minor szakokból kevés működik, mindössze hatot találtam. Hosszuk egy-két tanév, és 15–24 kreditet kell teljesíteni a diáknak.

2.2. Associate of science és associate of applied science programok

Az associate of science/applied science (AS, AAS) programokat leginkább talán a magyar felsőoktatási szakképzési programokkal lehet rokonítani. Ezek a BA-végzettségnél alacsonyabb szintű végzettséget adnak, és az itt megszerzett kreditek felhasználhatók később egy BA-végzettség megszerzésekor. Egy tipikus associate program két évig tart, és 60–70 kredit teljesítését írja elő. E programokból mindössze négyet sikerült találnom.

2.3. BA/Bsc-programok

A study.com (2016b) szerint BA/BSc szinten kevés fordító- és tolmácsképző program működik az Egyesült Államokban, de azért van rá példa. Én 10 ilyen programot azonosítottam a fent felsorolt források segítségével. Egy tipikus BA-program 4 évig tart, és 120 kredit teljesítését írja elő. Egyes intézményekben az érdeklődő hallgatók egy tanácsadó (student advisor) segítségével összeállíthatnak egy a saját igényeikre szabott BA-programot, mint például a manoai University of Hawaii Fordítás- és Tolmácsolástudományi Központja (Center for Interpretation and Translation Studies) által oktatott BA-képzésben (BA in Interpretation and/or Translation through Interdisciplinary Studies), amely az Interdiszciplináris tanulmányok programon belül teszi lehetővé BA-végzettség szerzését tolmácsolásból és fordításból.

2.4. MA/MFA/MSc-programok

Az ország kontinensnyi méretéhez képest nagyon kicsi a mesterszintű fordító- és tolmácsképző programok száma: forrásaim segítségével 32 programot találtam, amelyek 25 különböző intézményben működnek. Mesterszinten egy vagy két év a tanulmányi idő, és 35–50 kredit teljesítése kötelező. E programoknak többféle változata létezik az USA-ban. Legjellemzőbb a nálunk is működő MA (Master of Arts), de egy intézmény, a New York University MS- (Master of Science) képzést folytat. Azon intézmények többsége, ahol az irodalmi fordítás áll a program középpontjában, MFA- (Master of Fine Arts) végzettséget adnak. Ezek mellett két további, némiképp eltérő jellegű programot is találtam. A University of Denver MLS- (Master of Liberal Studies) programot működtet (MLS in Global Affairs with a Concentration in Translation Studies), amely egy széles műveltséget biztosító interdiszciplináris képzés. Végül pedig a University of Maryland MPS- (Master of Professional Studies) végzettséget nyújtó fordító- és tolmácsképző programokat működtet, amelyek a gyakorlati, szakmai készségekre helyezik a fő hangsúlyt.

2.5. PhD-programok

Doktori szinten 2–3 év a programok hossza (a fokozatszerzés természetesen általában ettől hosszabb időt, akár 5–8 évet is igénybe vehet), és a kutatómunkát és a disszertációt is beleértve 60–70 kredit teljesítése kötelező. Négy intézményben működik fordítással kapcsolatos doktori program, ezek közül azonban szigorúan véve csak kettő igazi fordítástudományi képzés (Binghamton University és Kent State University), a másik kettő (University of California, Santa Barbara és University of Texas at Dallas) irodalmi, kulturális, interdiszciplináris jellegű program, amelyben lehetőség van a fordításra helyezni a fókuszt.

2.6. A legnevesebb fordítóképző intézmények

Gearing (2009) szerint, tekintetbe véve a hallgatói létszámokat, a programokban oktatott nyelvek számát, az intézmény által adott végzettségek típusait, az oktatott kurzusokat, az oktatók számát, az adott tanszék erőforrásainak minőségét stb., az alábbi intézmények számítanak a legrangosabbnak az Egyesült Államokban a fordító- és tolmácsképzésben. A certificate programok terén: American University, Boston University, Florida International University, Georgia State University és New York University. A graduális képzés terén: Gallaudet University, Kent State University, Middlebury Institute, Binghampton University és University of Texas at Dallas. A Gallaudet University egyedülálló szerepéről a jelnyelvi tolmácsolás oktatásában már fentebb említést tettem.

A Kent State University Alkalmazott Nyelvészeti Intézete (Institute for Applied Linguistics) az egyetlen intézmény az országban – eltekintve a Gallaudet Universitytől – amely BS, MA és PhD szinten is folytat fordítói képzést. Az oktatott idegen nyelvek a francia, a német, az orosz, a spanyol, a japán és az arab. Programjai mind a szakfordításra koncentrálnak.

A Middlebury Institute (korábban Monterey Institute) 1965 óta lát el oktatási és kutatási feladatokat a fordítástudomány területén. Graduate certificate programja mellett egyedülálló módon négy MA-programmal büszkélkedhet: MA in Conference Interpretation, MA in Translation, MA in Translation and Interpretation, MA in Translation and Localization Management. Az oktatott nyelvek között a kínai, a japán, a koreai, a francia, a német, a spanyol és az orosz található. Ezek közül egyet vagy kettőt vehet fel az angollal párban a hallgató.

A Binghampton University, amely a State University of New York (SUNY) része, a Graduate Certificate in Translation és a Minor in Translation Studies programok mellett működtet egy az összehasonlító irodalomtudományi MA specializációjaként választható, a fordítói graduate certificate programmal kombinálható fordítástudományi mesterképzési programot (MA in Comparative Literature Plan B: Translation Studies, in conjunction with a Graduate Certificate in Translation), valamint egy PhD in Translation Studies doktori programot is. Ez a doktori program a legelső volt a maga nemében az Egyesült Államokban, és a fordítástudományon túl a fordítás gyakorlatára és a fordítás informatikai eszközeire is hangsúlyt fektet.

A University of Texas at Dallas Fordítástudományi Központja (Center for Translation Studies) 1980 óta működik. Célja az irodalmi fordítás kutatása, és írókkal, kutatókkal, kiadókkal együttműködve a fordító kultúrák közti közvetítő szerepének láthatóbbá tétele. Az MA in Humanities (Translation Focus) program mellett PhD in Humanities (Translation Focus) doktori programjuk is van, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy a fordítás kérdéseit sokféle kontextusban, interdiszciplináris módon vizsgálják.

E helyen mindenképpen említést kell még tenni néhány más intézményről is. Az irodalmi fordítás területén mindenképpen érdemes kiemelni a University of Massachusetts, Amherst MA in Comparative Literature, Translation Studies Track nevű, az összehasonlító irodalom MA részeként működő fordítástudományi programját, amelynek oktatói között például Edwin Gentzler is megtalálható. Ez a program nagy hangsúlyt helyez az elméleti képzésre is. A szakfordítás területéről pedig kiemelhetjük az egyik legfiatalabb képzést, a University of Maryland, College Park által 2012-ben indított Master of Professional Studies in Interpreting, illetve Master of Professional Studies in Translation programokat. Kelly (2012) „fontos hírként” kezeli a képzés indulását a fordítási piacon várható munkaerőhiány fényében. Washington közelségének köszönhetően a programok oktatóinak jelentős része kormányzati intézményeknél és nemzetközi szervezeteknél dolgozik fordítóként vagy tolmácsként, így a hallgatók a legjobb gyakorlati szakemberektől sajátíthatják el a tudnivalókat.

2.7. A programok általános jellemzői

Ami az oktatott nyelveket illeti, a hagyományosan sokat fordított európai nyelvek (a spanyol, a francia, a német, az orosz, illetve kevésbé a portugál és az olasz) mellett sok helyütt választhatók a nagy keleti nyelvek is (kínai, japán, koreai), illetve egyes helyeken az arab is. Jellemző módon a képzések kétnyelvűek: az anyanyelv (tipikusan az angol) mellé egy idegen nyelvet kell választania a hallgatónak, de léteznek háromnyelvű programok is (pl. Middlebury Institute, University of Maryland).

Szakterületek tekintetében elég hangsúlyosan jelen van az irodalmi fordítás, legalábbis a mesterszintű és a doktori képzések között, de a certificate szinten is találunk irodalmi programot. Eltekintve az irodalmi fordítástól, a szakfordítás és a tolmácsolás különböző területei közül a legtöbb helyen az üzleti, a jogi, az egészségügyi, a tudományos fordítás, illetve a bírósági és az egészségügyi tolmácsolás jelenik meg.

Általánosan jellemző a képzésekre, az irodalmi programoktól megint csak eltekintve, hogy a gyakorlati ismereteket oktató tárgyak jóval nagyobb súllyal jelennek meg a programokban, mint az elméleti tárgyak. Az erős gyakorlatorientáció azt sugallja, hogy e képzések elsősorban a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges ismeretek és készségek átadására fókuszálnak, semmint a fordítás és tolmácsolás elméleti kérdéseinek megismertetésére. Ezzel kapcsolatban persze jogosan vetődik fel a kérdés: mennyi és milyen mélységű elméleti ismeretre van valójában szükség ahhoz, hogy valakiből igazán jó fordító vagy tolmács legyen? Valóban elég az az egy-két elméleti kurzus, amelyet egy tipikus amerikai fordító- vagy tolmácsképző program tartalmaz?

3. Tanulságok és további kérdések

Az áttekintés egyik tanulsága az, hogy a képzések - hasonlóan a magyarországi helyzethez - az USA-ban is jellemzően gyakorlatorientáltak, ugyanakkor a különböző intézmények által kínált programok között jóval nagyobb strukturális és tartalmi különbségek figyelhetők meg az Amerikai Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Ennek egyik alapvető oka az, hogy a felsőoktatási szakok képzési és kimeneti követelményeit itthon részletekbe menően meghatározza az oktatási kormányzat, miközben az Egyesült Államokban nem létezik hasonló központosított szabályozás. Vita tárgyát képezheti, hogy melyik gyakorlat célravezetőbb, de ennek vizsgálata túlmutat a jelen tanulmány keretein.

Nyilvánvalóan a gyakorlati, vagyis gazdasági-társadalmi igények határozzák meg elsősorban az oktatott nyelvek kínálatát. Az Egyesült Államokban, mivel a népesség egyre növekvő része spanyol ajkú, és jelentős részük nem beszéli az angolt, egyértelműen a spanyol nyelvű fordító- és tolmácsképzések dominálnak. Emellett a politikai és gazdasági kapcsolatok miatt hagyományosan fontos európai nyelveket, a franciát, a németet, az oroszt is számos programban oktatják, de egyre nagyobb szerepet kap a kínai, az arab, a japán nyelv is. Magyarországon a fordító- és tolmácsképzésben egyértelműen az angol és a német a legfontosabb idegen nyelv, mellettük néhány programban megjelenik a francia, az orosz, az olasz és a spanyol, míg az összes többi nyelv marginális szerepre van kárhoztatva. Úgy tűnik, hogy a környező országok nyelvei, illetve az egyre fontosabbá váló távol-keleti nyelvek még nem igazán találták meg helyüket a képzési palettán.

E rövid áttekintés alapján is szembetűnő az USA-beli fordító- és tolmácsképző programok, illetve képzőhelyek viszonylag kis száma, amely messze elmarad attól, amit az ország lakosságának mérete és a munkaerőpiaci prognózisok indokolnának. Mindez pedig könnyen súlyos problémákat okozhat a közeljövőben, ahogyan Kelly (2012) is utal rá. Vajon mi az oka annak, hogy e hatalmas, gazdaságilag és tudományosan is erős ország egyébként rendkívül sokszínű és sokféle igényt kielégítő felsőoktatásában ennyire jelentéktelen a fordítóképző programok szerepe?

Számos egyéb kérdés is felmerülhet még, amelyek érdemesek lehetnek a továbbgondolásra, például a fordítási és tolmácsolási tevékenységben érintett tényezők közötti együttműködést illetően: Milyen mértékben, milyen módon, mennyire rendszerszerűen épülnek be a fordítástudomány eredményei a képzésekbe? Létezik-e bármiféle koordináció, tapasztalatcsere, együttműködés a különböző intézmények fordító- és tolmácsképző programjai között? Létezik-e rendszeres koordináció, tapasztalatcsere, együttműködés a képzések és a fordítói szakma között? Szabari (1999: 30) szerint az Egyesült Államokban „az európainál, és különösen a magyarországinál lényegesen szervesebb kapcsolat áll fenn a fordítástudomány, a fordítóképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények valamint a gyakorló fordítók és a fordítóirodák között”, és ez elsősorban az ATA (American Translators Association) érdeme, amely rendszeres fórumot biztosít a kapcsolattartásra a különböző szereplők számára. Állítását azonban nem fejti ki részletesen, és nem támasztja alá adatokkal. Nyilvánvaló, hogy ennek az állításnak és az általa implikált feltevéseknek az ellenőrzése igen messzire vezető és mélyreható vizsgálatot igényelne, amire ebben a rövid tanulmányban nem vállalkozhattam. Mindenesetre ezek olyan kérdések, amelyeket a témában érintetteknek érdemes lehet alaposabban is körüljárni.

 

Irodalom

 • Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. 2016. Occupational Outlook Handbook. Elérhető online: http://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/interpreters-and-translators.htm#tab-1 (Letöltve 2016. 07. 15)
 • Gearing, J. 2009. Top 10 U.S. Translation Schools. Elérhető online: http://www.altalang.com/beyond-words/2009/09/23/top-10-us-translation-schools (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Kelly, N. 2012. UMD Launches a Sorely-Needed Translation and Interpreting Program. Elérhető online: http://www.commonsenseadvisory.com/Default.aspx?Contenttype=ArticleDetAD&tabID=63&Aid=2973&moduleId=390 (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Pym, A. – Grin, F. – Sfreddo, C. – Chan, A. L. J. 2012. The Status of the Translation Profession in the European Union. European Commission DGTS.
 • Study.com. 2016a. Become a Certified Translator: Certification and Career Roadmap. Elérhető online: http://study.com/articles/Become_a_Certified_Translator_Certification_and_Career_Roadmap.html (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Study.com. 2016b. Degrees in Translation: Program Overviews. Elérhető online: http://study.com/articles/Degrees_in_Translation_Program_Overviews.html (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Szabari Krisztina 1999. A fordítás minősége a fordítástudomány és a felhasználók szempontjából. Fordítástudomány 1.1. 27–36
 • Wake Forest University, Graduate School of Arts and Sciences. 2016. Elérhető online: http://interpretingandtranslation.wfu.edu/ma-in-interpreting-and-translation-studies (Letöltve 2016. 05. 30.)

 

Források

 • American Translators Association 2016a. A Guide to the ATA Certification Program. http://www.atanet.org/certification/aboutcert_overview.php#1 (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • American Translators Association. 2016b. ATA Institutional Member Translation and Interpreting Courses. Elérhető online: http://atanet.org/careers/T_I_programs.php (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • American Translators Association. 2016c. List of Approved Translation and Interpreting Schools. Elérhető online: http://atanet.org/certification/eligibility_approved.php#us (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Kwintessential. 2016. Translation Courses and Studies in the USA. Elérhető online: http://kwintessential.co.uk/translation/courses/usa.html (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • Lexicool. 2016. Translation and interpreting courses in the USA. Elérhető online: http://www.lexicool.com/courses_usa.asp (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • National Center for Education Statistics 2015. Fast Facts. Elérhető online: https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=84 (Letöltve 2016. 05. 30.)
 • ProZ.com. 2016. T&I schools. Elérhető online: http://www.proz.com/translator_associations?group_type=is_school (Letöltve 2016. 05. 30.)

 

Függelék

 

Associate

Minor

Certificate

Bachelor

Master

PhD

Adelphi University

 

 

Certificate in Translation Studies

 

 

 

American University

 

 

Certificate in Translation (French, Russian or Spanish)

 

 

 

 

 

Graduate Certificate in Translation (French, Russian or Spanish)

 

 

 

Arizona State University, Tempe

 

 

Certificate in Spanish-English Translation

 

 

 

Barry University

 

 

Certificate Program in Translation and Interpretation

 

 

 

Bellevue College

 

 

Certificate in Translation & Interpretation

 

 

 

Binghamton University, SUNY

 

Minor in Translation Studies

Graduate Certificate in Translation

 

MA in Comparative Literature Plan B: Translation Studies, in conjunction with a Graduate Certificate in Translation

PhD in Translation Studies

Boston University

 

 

Certificate Program for Community Interpreters

 

 

 

 

 

Certificate Program for Legal Interpreters

 

 

 

 

 

Certificate Program for Medical Interpreters

 

 

 

Brigham Young University

 

 

 

BA in Spanish Translation

 

 

California State University, Los Angeles

 

 

Certificate Program in Legal Interpretation and Translation

 

 

 

Century College

Associate in Applied Science in Translating and Interpreting

 

Certificate in Translating and Interpreting

 

 

 

Columbia University

 

 

 

 

MA in Russian Translation

 

Drew University

 

 

 

 

MFA in Poetry in Translation

 

 

 

 

 

MFA in Poetry and Poetry in Translation

 

Florida International University

 

Minor in General Translation Studies

Certificate in Court/General Interpretation

 

 

 

 

 

Certificate in Translation Studies

 

 

 

George Mason University

 

 

Graduate Certificate in Translation

 

 

 

Georgia State University

 

 

Graduate Certificate in Translation and Interpretation

 

 

 

Hunter College, CUNY

 

 

Certificate in Interpretation and Translation

BA in Interpretation and Translation

 

 

Indiana University, Bloomington

 

 

Certificate in Literary Translation

 

 

 

Indiana University – Purdue University Indianapolis

 

 

Certificate in Translation Studies

 

 

 

James Madison University

 

Minor in Spanish-English Translation and Interpretation

 

 

 

 

Kent State University

 

 

 

BS in French, German, Russian, Spanish Translation

MA in French, German, Russian, Spanish, Arabic, Japanese Translation

PhD in Translation Studies

La Salle University

 

 

Certificate in Interpretation: English/Spanish, Spanish/English

 

MA in Translation and Interpretation: English/ Spanish, Spanish/ English

 

 

 

Certificate in Translation: English/Spanish, Spanish/English

 

 

Marygrove College

 

 

Graduate Certificate in Translation (Arabic, French, or Spanish into English)

 

 

 

Miami Dade College

 

 

Certificate in Translation/ Interpretation Studies

 

 

 

Miami Dade College

Associate in Science in Translation and Interpretation Studies

 

 

 

 

 

Middlebury Institute of International Studies

 

 

Graduate Certificate in Spanish Community Interpreting

 

MA in Conference Interpretation

 

 

 

 

MA in Translation

 

 

 

 

MA in Translation and Interpretation

 

 

 

 

MA in Translation and Localization Management

 

Montclair State University

 

 

Certificate in Spanish Translation

 

 

 

 

 

Graduate Certificate in Translation and Interpreting

 

 

 

National Hispanic University

 

 

Certificate in Translation and Interpretation

 

 

 

New York University

 

 

Certificate in French to English Simultaneous Interpreting

 

MS in Translation (English to Spanish, French to English, and Spanish to English online; Chinese to English on-site in New York City)

 

 

 

Professional Certificate in Court Interpreting: Spanish/English

 

 

 

 

Professional Certificate in Medical Interpreting

 

 

 

 

Professional Certificate in Translation

 

 

Northern Illinois University

 

 

Certificate of Graduate Study in Spanish Language, Literature, and Culture (With Specialization in Spanish Translation)

 

 

 

Oklahoma State University

Associate of Applied Science in Technical Spanish – Translation/ Interpretation with Health Care/Legal Option

 

 

 

 

 

Pima Community College

Associate of Applied Science in Translation and Interpretation Studies

 

Certificate in Translation and Interpretation Studies

 

 

 

Princeton University

 

 

Certificate Program in Translation and Intercultural Communication

 

 

 

Rose-Hulman Institute of Technology

 

 

Certificate in German Technical Translation

 

 

 

Rutgers University

 

 

Certificate in Spanish-English and English-Spanish Translation

BA in Spanish with option in Spanish Translation/ Interpreting

MA in Spanish, Option in Translation and Interpreting

 

 

 

Certificate in Spanish-English Translation/ Interpreting

 

San Diego State University

 

 

Certificate in Spanish-English Translation and Interpretation

 

 

 

San Francisco State University, San Francisco

 

 

Certificate in Spanish-English Interpretation

 

 

 

Southern Nazarene University

 

 

 

BA in Spanish-English Translation

 

 

Texas A&M International University

 

 

 

 

MA in Language, Literature and Translation, with a Concentration in Translation

 

Union County College

 

 

Certificate in Interpreting Spoken Language

 

 

 

University of Arkansas

 

 

 

 

MFA in Creative Writing, Emphasis in Translation

 

University of California, Los Angeles Extension

 

 

Certificate in Interpretation and Translation (Chinese, Korean, Spanish to English)

 

 

 

University of California, Riverside Extension

 

 

Specialized Certificate in English/Spanish Document Translation

 

 

 

University of California, San Diego Extension

 

 

Professional Certificate in Interpretation and Translation: Spanish/English

 

 

 

University of California, Santa Barbara

 

 

 

 

MA in East Asian Languages and Cultural Studies, with Literature, Linguistics, and Translation Studies Emphasis

PhD in Classics, Comparative Literature, East Asian Studies, English, French, German, Religious Studies or Spanish with Translation Studies Emphasis

University of Delaware

 

 

 

 

MA in Technical Chinese Translation

 

University of Denver

 

 

Certificate in Translation Studies (Spanish-English, English-Spanish)

 

MLS in Global Affairs with a Concentration in Translation Studies

 

University of Hawaii at Manoa

 

 

 

BA in Translation and/or Interpretation through Interdisciplinary Studies

 

 

University of Illinois

 

 

Undergraduate Certificate in Translation Studies

 

MA in Translation and Interpreting

 

 

 

Graduate Certificate in Translation Studies

 

 

University of Iowa

 

 

 

 

MFA in Literary Translation

 

University of Louisville

 

 

Graduate Certificate in Translation

 

 

 

University of Maryland

 

 

Graduate Certificate of Professional Studies in Consecutive Interpreting

 

Master of Professional Studies in Interpreting

 

 

 

Graduate Certificate of Professional Studies in Translation

 

Master of Professional Studies in Translation

 

University of Massachusetts, Amherst

 

 

Certificate in Interpreting Studies

 

MA in Comparative Literature, Translation Studies Track

 

 

 

Certificate in Medical Interpreting (Online)

 

 

University of Massachusetts –Boston

 

 

Certificate in Medical Interpreting (Online)

 

 

 

University of Massachusetts –Boston

 

 

Certificate in Spanish/English Translation (Online)

 

 

 

University of Minnesota

 

 

Certificate in Interpreting

 

 

 

University of Nebraska– Kearney

 

Minor in French, German and Spanish Translation

 

BA in Spanish Translation and Interpretation

 

 

University of Nebraska -Kearney

 

 

 

 

 

 

University of Nevada, Las Vegas

 

 

Certificate in Translation: German-English

 

 

 

 

 

Graduate Certificate in Spanish Translation

 

 

 

University of North Carolina, Charlotte

 

 

Undergraduate Certificate in Translation

 

Master of Arts in Spanish, Translating and Translation Studies Track

 

 

 

Graduate Certificate in Translation

 

 

University of Puerto Rico

 

 

 

 

MA in Translation

 

University of Rochester

 

 

Graduate Certificate in Literary Translation

 

MA in Literary Translation

 

University of Texas at Arlington

 

 

Certificate in Spanish Interpretation

BA in Spanish Translation and Interpreting

 

 

 

 

Certificate in Spanish Translation

 

 

 

 

Certificate in Translation and Localization

 

 

University of Texas at Brownsville

 

Minor in French Language and Translation

Medical Interpreting Certificate

BA in Spanish Translation and Interpreting

MA in Spanish Translation and Interpreting (Online)

 

 

Graduate Certificate in Court Interpreting

 

 

Graduate Certificate in Spanish Translation (online)

 

University of Texas at Dallas

 

 

 

 

MA in Humanities (Translation Focus)

PhD in Humanities (Translation Focus)

University of Texas at El Paso

 

Minor in Translation and Interpreting Studies

 

 

 

 

University of Texas at San Antonio

 

 

Graduate Certificate in Spanish Translation Studies

 

 

 

University of Texas–Rio Grande Valley

 

 

Graduate Certificate in Spanish Translation and Interpreting

 

MA in Spanish Translation and Interpreting (online)

 

Utah Valley University

 

 

 

BA in Spanish (Emphasis in Spanish Translation)

 

 

Viterbo University

 

Minor in Interpreting Studies

 

 

 

 

University of Wisconsin– Milwaukee

 

 

Graduate Certificate in Translation and Interpreting Studies

 

MA in Translation with the Professional or Research Track

 

Wake Forest University

 

 

Graduate Certificate in Intercultural Services in Healthcare

 

MA in Interpreting and Translation Studies (Spanish-English, Chinese-English)

 

MA in Intercultural Services in Healthcare

 

MA in Teaching of Interpreting

 

 

 

Graduate Certificate in Translation Studies

 

 

 

 

Graduate Certificate in Audiovisual Translation and Interpreting

 

 

 

 

Postgraduate Certificate in Teaching of Interpreting

 

 

 

Címkék: Fordítóképzés, tolmácsképzés, angol fordítás, angol tolmácsolás

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink