Új könyv a jogi terminológiáról

2017-ben jelent meg Tamás Dóra Mária könyve "Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át" címmel, mely az ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével együttműködésben készült. A könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalatait felhasználva igyekszik bemutatni a magyar jogi terminológiát, célja, hogy láncszemet képezzen a jogi bevezető kurzusok, illetve a fordító-  és tolmácsképzések, valamint a gyakorlat között. Az alábbiakban erősen lerövidítve bemutatjuk a könyv egyes fejezeteit.

A könyv három fő részből áll: Elméleti áttekintés, szócikkek és iratgyűjtemény, így az alábbiakban mi is ezeket a fő fejezeteket mutatjuk be.

1) Elméleti áttekintés (A jogi terminológiáról a terminológus szemével, 15-25. old.): A fejezetnek elsősorban az a célja, hogy bemutassa a jogi terminológia jellegzetességeit, és azokat a nehézségeket, amellyekkel jogi fordítás közben a szakfordítók, tolmácsok, terminológusok szembesülnek. A szerző először a jogi szaknyelv definíciójára és jellemzőinek ismertetésére vállalkozik, majd az európai uniós jogi és adminisztrációs szaknyelvet tekinti át. Végül az alapvető terminológiai szemléletmód (ti. hogy a terminológia - a lexikológiával ellentétben - nem terminusokat definiál, hanem ellenkezőleg - a definíciókhoz rendel terminusokat) bemutatása után a terminusok közötti ekvivalenciaszinteket (teljes ekvivalencia, részleges ekvivalencia és ekvivalencia hiánya) ismerteti.

2) A szócikkek fejezet (25-124. old.) célja az elemzett jogi terminusok definiálása és a fordítási-terminológiai nehézségek leírása. A szerző közel 80 jogi terminus részletes bemutatására vállalkozik a definíció, kontextus, dokumentumtípus szempontjából, de kitér arra is, hogy a jogi fordítást készítő fordítóknak mire kell ügyelniük az adott terminussal kapcsolatban. Ezenkívül a nemzetközi kitekintés keretében megadja a terminusok, illetve a terminusokhoz kapcsolódó kifejezések angol, német, francia és olasz megfelelőjét is (nem fordítását, mert a terminusokat - mint ahogy a szerző is megjegyzi - nem fordítjuk, hanem megfeleltetjük).

A fejezet az alábbi szócikkeket tárgyalja (ábécé sorrendben, zárójelben a tárgykör):

 • áfa (pénzügyi jog / adójog)
 • aláírási címpéldány (cégjog)
 • alaptörvény (alkotmányjog)
 • apasági vélelem (polgári jog – családjog)
 • ártatlanság vélelme (büntető eljárásjog
 • azonnali hatályú felmondás (munkajog)
 • bíróság (általános jog)
 • bírósági határozat (polgári és büntető eljárásjog)
 • bírósági titkár (büntető és polgári eljárásjog)
 • birtoklás joga (polgári jog – dologi jog)
 • bűncselekmény (büntetőjog – anyagi jog)
 • cégbíróság (cégjog)
 • cégforma (cégjog)
 • cégjegyzés (cégjog)
 • cégkivonat (cégjog)
 • egyhangúlag (alkotmányjog)
 • elállás (polgári jog – kötelmi jog)
 • előzetes letartóztatás (büntető eljárásjog
 • engedményezés (polgári jog – kötelmi jog)
 • felfegyverkezve (büntetőjog – anyagi jog)
 • felperes (polgári eljárásjog)
 • felszámolás (cégjog)
 • fióktelep (cégjog)
 • gyermektartásdíj (polgári jog – családjog)
 • haszonélvezet (polgári jog – dologi jog és öröklési jog)
 • hatáskör (polgári és büntető eljárásjog)
 • hatáskör (közigazgatási jog)
 • házasság felbontása (polgári jog – családjog)
 • igazgatóság (cégjog)
 • illetékesség (polgári és büntető eljárásjog)
 • járulék (adójog)
 • jegyző (közigazgatási jog)
 • jogerős (büntető és polgári eljárásjog)
 • joghatóság (polgári és büntető eljárásjog)
 • jogi képviselő (polgári és büntető eljárásjog)
 • jogorvoslat (büntető és polgári eljárásjog)
 • jogszabály (általános jog)
 • kabinet (közigazgatási jog)
 • kártalanítás (polgári jog – kötelmi jog)
 • kormányhivatal (közigazgatási jog)
 • kölcsönszerződés (polgári jog – kötelmi jog)
 • közigazgatás (közigazgatási jog)
 • közigazgatási államtitkár (közigazgatási jog)
 • közjegyző (általános jog / igazságszolgáltatás)
 • központi hivatal (közigazgatási jog)
 • különleges jogrend (alkotmányjog)
 • lakóhely (polgári jog – családjog)
 • lopás (büntetőjog – anyagi jog)
 • magánvádló (büntető eljárásjog
 • meghallgatás (büntető és polgári eljárásjog)
 • megyei jogú város (közigazgatási jog)
 • menekült (közigazgatási jog)
 • minősített többség (alkotmányjog)
 • napi tétel (büntető eljárásjog)
 • nemzeti hitvallás (alkotmányjog)
 • nemzetiség (alkotmányjog)
 • országgyűlési jegyző (alkotmányjog)
 • óvadék (büntető eljárásjog)
 • önkormányzat (közigazgatási jog)
 • pénzbüntetés (büntető eljárásjog
 • polgári jog (polgári jog)
 • polgári jogi társaság (polgári jog – kötelmi jog)
 • sarkalatos törvény (alkotmányjog)
 • semmis (polgári jog – kötelmi jog)
 • szabadságvesztés (büntetés-végrehajtás)
 • szabálysértés (büntető eljárásjog)
 • szakasz (általános jog)
 • szándékosság (büntetőjog – anyagi jog)
 • szerződés (polgári jog – kötelmi jog)
 • szolgalom (polgári jog – dologi jog)
 • terhelt (büntetőjog)
 • tévedés (polgári jog – kötelmi jog)
 • törvényerejű rendelet (alkotmányjog)
 • tulajdoni lap (másolata) (polgári jog – dologi jog)
 • ülnök (büntető és polgári eljárásjog)
 • választottbíróság (általános jog / igazságszolgáltatás)
 • zár alá vétel (büntetőjog – anyagi jog)

A fejezet végén egy kétoldalas tárgymutató (131-132. old.) segíti az eligazodást.

3) A többnyelvű iratgyűjtemény (Függelék, 133-203. old.) célja, hogy megismertesse az olvasót az alapvető irattípusokkal, és összefüggéseiben is segítsen megértetni a könyvben tárgyalt jogi terminusokat. A szerző négy iratmintatípust mutat be: cégiratok (elsősorban cégkivonat, angolul, németül, franciául és olaszul), bírósági határozatok (házassági bontóítéletek angolul, németül, franciául és olaszul), szerződés (ingatlan adásvételi szerződés, csak magyarul) és tulajdoni lap (csak magyarul). Fontos hangsúlyozni, hogy a különböző nyelvi változatok nem egymás fordításai, hanem független példák az adott országban használatos dokumentumtípusra.

Kiknek szól a könyv?

- jogi terminológiával foglalkozó hallgatóknak és szakembereknek
- angol, német, olasz és francia jogi fordítást végző fordítóknak és tolmácsoknak

 ______________________________________________

 

Címszavak: jogi terminológia, angol jogi fordítás, német jogi fordítás, francia jogi fordítás, olasz jogi fordítás 

Jogi fordításra van szüksége? Kérjen tőlünk ajánlatot!

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink