Angol fordítástechnika

Angol fordítás során a fordítók sok olyan nyelvi jelenséggel találkozhatnak, amelyekkel csak némi tudatosság és rutin birtokában tudnak megbirkózni. Az alábbiakban - a teljességre való törekvés igénye nélkül - bemutatunk néhány példát. Nem foglalkozunk ugyanakkor olyan műveletekkel, amelyeket a fordítónak a két nyelv eltérő természete miatt kötelező elvégeznie. Ilyen pl. a birtokos jelző kihagyása angolról magyarra való fordításkor ("his book" -> "a könyve"). Természetesen a megadott fordításokon kívül más megoldások is szóba jöhetnek, a példák csak egy-egy jelenséget szemléltetnek.

 

1) Konkretizálás

Konkretizálás során egy általános jelentésű kifejezést egy konkrétabb jelentésű kifejezéssel cserélünk fel (leszűkítjük a jelentését). Angol-magyar és magyar-angol irányban is gyakran megfigyelhető művelet, hogy a fordítók a személyes névmást konkrét jelentésű főnévvel cserélik fel:

She turns again to the boy.

Az asszisztens ismét a fiú felé fordul.

Főleg angol-magyar fordítás közben gyakori az idéző igék konkretizálása:

“I swear that’s not what I was looking for,” he said.

Pedig esküszöm, hogy nem azt kerestem – bizonygatja.

 

2) Antonim fordítás

Az antomin fordítás egy tagadás állítással történő felcserélését jelenti (angol-magyar és magyar-angol irányban is megfigyelhető).

One that can recognize not only words but also emotions — and listen for trends in customer complaints.

Olyan számítógép, amely a szavak mellett érzelmeket is képes felismerni, sőt figyeli a hívók panaszaiban előforduló trendeket.

 

3) Szituatív kiegészítés

A gördülékeny célnyelvi fogalmazás gyakran megköveteli, hogy egy olyan elemet illesszünk be a fordításba, amely a forrásnyelvi szövegben ugyan nincs jelen, de a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető, és amely nélkül a célnyelvi mondat hiányos lenne (angol-magyar és magyar-angol irányban egyaránt előfordul).

I decided to try to roll it.

Elhatároztam, hogy megpróbálom a vízbe hempergetni.

 

4) Jelentés betoldása

Lexikai betoldásra a forrásnyelv és célnyelvi közönség eltérő háttérismerete miatt van szükség.

A második világháború kitörésekor jogi egyetemre járt Debrecenben [...] A háború után több száz kilométert gyalogolt hazáig.

A law student when World War II started [...] After the war he had covered hundreds of kilometres on foot, until he reached his home in Debrecen, a large city in eastern Hungary.

 

Felhasznált irodalom:

___________________________________________ 

Angol fordításra van szüksége? Kérjen fordítóirodánktól ajánlatot.

Címszavak: magyar-angol fordítás, angol-magyar fordítás angol szakfordítás, angol tolmácsolás, angol lektorálás (szakmai lektorálás és anyanyelvi lektorálás), angol filmfordítás (audiovizuális fordítás), angol fordítás, angol hivatalos fordítás.

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink