Német fordítástechnika

Az alábbiakban néhány, a Fordításcentrum fordítóiroda német fordításaiban felmerülő jelenségeket igyekszünk rendszerezni. Mivel a magyar és a német eltérő nyelvcsaládhoz tartozik, a német fordító számos olyan jelenséggel találkozhat munka közben, amelyek fordítása némi rutint és tudatosságot igényel. A teljesség igénye nélkül bemutatunk ezek közül néhány példát. A megadott fordítások csak a tárgyalt jelenséget szemléltetik, a tágabb szövegkörnyezet ismeretében természetesen más megoldások is szóba jöhetnek.

 

Kötőszavak: Az eltérő alakú német kötőszavaknak a magyarban sokszor a hogy felel meg, ami egy mondaton belül könnyen zavaró szóismétlést eredményezhet:

 Ich habe das Gefühl, dass er bestimmt, wann wir uns sehen dürfen.

 Az az érzésem, hogy ő dönti el, hogy mikor láthatjuk egymást.

 Érzésem szerint ő dönti el, hogy mikor láthatjuk egymást.

A magyarban sokszor fakultatív a hogy, ez is megoldást jelenthet:

 Úgy érzem, ő dönti el, hogy mikor láthatjuk egymást.

Különösen nehéz a német fordító dolga, ha a két kötőszó közvetlenül egymás mellé kerül, és ezek közül az egyik az ob:

 Es besteht Uneinigkeit darüber, ob und wann die Krankheit gefährlich ist.

 A vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy a betegség veszélyes-e és milyen esetben.

 A vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy a betegség veszélyes-e és ha igen, milyen esetben.

Ilyenkor tehát a ha igen, mely/milyen stb. szerkezetet lehet segítségül hívni. Cserébe viszont az ilyen magyar mondatok mindenféle gond nélkül fordíthatók németre.

 

Angol szavak: Tipológiai közelségük miatt a német sokkal inkább "alkalmas" arra, hogy akár formai változtatás nélkül beépítse a mondatba az angol szavakat, viszont a magyarban az angol szavak mérsékelt ragozhatósága miatt gyakran komoly dilemma elé kerül a fordító.

 Was kann man aus den Best Practices lernen?

 Mit tanulhatunk a best practices-ből?

 Mit tanulhatunk a best practices példákból?

Jelen esetben a szónak ugyan van egy viszonylag pontos magyar megfelelője (jó gyakorlat), vállalati szövegkörnyezetben mégsem terjedt el igazán. Fordításkor tehát a kevésbé elterjedt angol szavakat érdemes magyarázó betoldással kiegészíteni.

 

Felsorolások: A felsorolások fordítástechnikai szempontból azért okozhatnak gondot, mert a németben a felsorolások elemei az ige mögött állnak, a magyarban viszont ez a szórend túlságosan kiemelné az alanyt. Ha viszont a mondat végére tesszük az állítmányt, és a felsorolás nagyon hosszú, túl sokat kell "várni" az igére (rövidebb felsorolások esetén ez persze járható út).

 Unsere Firma organisiert Sprachkurse, Sportangebote für Schüler, Lehrerfortbildungskurse, kulturelle Veranstaltungen für Jung und Alt, Ausflüge, Workshops, Konferenzen sowie Ausstellungen im Bereich Bildende Kunst.

 Cégünk szervez nyelvtanfolyamokat, tanulóknak szóló sporteseményeket, tanártovábbképzéseket, időseknek és fiataloknak szóló kulturális rendezvényeket, kirándulásokat, workshopokat, konferenciákat, illetve képzőművészeti kiállításokat.

undecided Cégünk nyelvtanfolyamokat, diákoknak szóló sporteseményeket, tanártovábbképzéseket, időseknek és fiataloknak szóló kulturális rendezvényeket, kirándulásokat, workshopokat, konferenciákat, illetve képzőművészeti kiállításokat szervez.

undecided Cégünk nyelvtanfolyamok, diákoknak szóló sportesemények, tanártovábbképzések, időseknek és fiataloknak szóló kulturális rendezvények, kirándulások, workshopok, konferenciák, illetve képzőművészeti kiállítások szervezésével foglalkozik.

Az egyik kézenfekvő megoldás, hogy a magyarban a felsorolást egy felvezető szöveggel vezetjük be, ami jelen esetben azért is jó választás, mert így a melléknévi igeneves szerkezetet (szóló) is elkerülhetjük:

 Cégünk az alábbi programok szervezésével foglalkozik: nyelvtanfolyamok, sportesemények diákoknak, tanártovábbképzések, kulturális rendezvények időseknek és fiataloknak, kirándulások, workshopok, konferenciák, illetve képzőművészeti kiállítások.

 

Birtokos szerkezet + jelzői mellékmondat: Ez a szerkezet akkor jelent fordítási problémát, ha a németben a jelzői mellékmondat a birtokos szerkezet jelzőjére (a birtokosra) vonatkozik.

 Eine exakte Definition des Begriffs „Innovation“, der bereits vor 200 Jahren in der Fachliteratur auftauchte, würde mehr Klarheit schaffen.

 Az innováció fogalmának pontos definíciója, amely már 200 évvel ezelőtt felbukkant a szakirodalomban, segítene a tisztánlátásban.

Mivel a magyarban a birtokos szerkezetnek más a sorrendje, a fordításnál némi ügyességre van szükség, pl. a fordító teljes átalakítást alkalmazhat:

 Segítene a tisztánlátásban, ha pontosan meghatároznák az innováció fogalmát, amely már 200 évvel ezelőtt felbukkant a szakirodalomban.

Sokszor azonban egy utalószó (azon stb.) segítségével könnyen elvégezhető a fordítás:

 Das Schicksal der Menschen, die diese Tragödie überlebten, ist oft ähnlich.

 Azon emberek sorsa, akik ezt a tragédiát túlélték, sok közös vonást mutat.

Még szebben mutat a mondat, ha a jelzői mellékmondatot szószintre emeljük (ez persze nem mindig lehetséges):

 A tragédiát túlélő emberek sorsa sok közös vonást mutat.

 

Szenvedő szerkezet: Talán nem túlzás azt állítani, hogy a passzív korlátolt használhatósága a magyarban folyamatos frusztrációt okoz a fordítóknak, legtöbbször azonban a T/3 (esetleg T/1) személyű igealak használatával vagy a cselekvő megnevezésével pótolni lehet a hiányát. Például: 

 Bei der Demonstration am Dienstag wurden 15 Menschen festgenommen.

 A keddi demonstráción 15 ember lett letartóztatva.

 A keddi demonstráción 15 embert tartóztattak le.

 Bei der Lottoziehung am Sonntag wurde der Jackpot nicht geknackt.

 A vasárnapi lottósorsolásnál nem lett megnyerve a főnyeremény.

 A vasárnapi lottósorsolásnál senki nem nyerte meg a főnyereményt.

Ha pedig pl. a lottótársaság képviselője nyilatkozik:

 Die Gewinne werden am Monatsende ausgezahlt.

 Társaságunk a hónap végén fizeti ki a nyereményeket.

undecided A nyeremények a hónap végén kerülnek kifizetésre.

Az ilyen terpeszkedő kifejezések térnyerése valószínűleg a passzív hiányának tudható be, használatuk ugyan néhány esetben indokolt és szinte elkerülhetetlen, túlzott használatuk viszont már zavaró lehet.

Nehezebb a helyzet, ha a szenvedő szerkezetek pl. egy felsorolásban követik egymást (sokszor segédige nélkül) és a cselekvőt sem lehet egyértelműen meghatározni:

 Deutschland – Rückblick auf das Jahr 2035:

- Bundestagswahlen abgehalten
- neuer Bundespräsident gewählt
- Mindestlohn um 10 Prozent erhöht
- Wehrpflicht abgeschaffen

Általános receptet ilyen helyzetekre nem lehet adni, a megoldást mindig az adott helyzethez kell igazítani. Nyilvánvaló, hogy a konkrét példában a cselekvő folyamatos megnevezése zavaró szóismétléssel járna, és a T/3 vagy T/1 személyű igealak használata sem jelent megoldást. Egy lehetséges megoldás:

 Németország – ez történt 2035-ben:

- parlamenti választás
- új köztársasági elnök választása
- a minimálbér 10 %-os emelése / 10 %-kal emelkedett a minimálbér
- sorkatonaság megszüntetése / megszűnt a sorkatonaság
 

_____________________________________________________ 

 

Ha német fordításra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal, és kérjen fordítóirodánktól személyre szabott ajánlatot.

 

Címszavak: Német-magyar fordítás, német fordítás, német szakfordítás, német tolmácsolás, német hivatalos fordítás, német lektorálás (anyanyelvi lektorálás és szakmai lektorálás), német filmfordítás (audiovizuális fordítás).

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink